جدیدترین انتشارات

  • H. Bassereh, V. Salari, F. Shahbazi, T. Ala-Nissila,

Perfect Quantum Energy Transport via Single Edge Perturbation in a Complete Network

Preprints

 

  • V. Salari, F. Scholkmann, I. Bokkon, F. Shahbazi, J. Tuszynski, 

The physical mechanism for retinal discrete dark noise: thermal activation or spontaneous ultraweak photon emission?

Plos One, 11(3), e0148336, (2016).

 

 

به گروه پژوهشی سیستم های پیچیده خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

منوی اصلی

by Dr. Radut