اعضا

اعضای هیئت علمی :

 

 دانشجویان دکترا:

 

دانشجویان کارشناسی ارشد:

 • مهری چنگانیان

 • سارا حاجی زاده

 • محمد دهقانی

 • الناز رحیمی

 • فرناز رفیعی

 • محمدرضا زاهدیان

 • فرهاد شادمند

 • ناهید صفری

 • فرشته عرب

 • احسان غلامی

 • حامد فراهانی

 • میلاد قدیمی

 • فرزانه کاظمی فر

 • علیرضا کاوسی

 • الهه کرمانی

 • مهدی ملکوتی خواه

 • نیلوفر نجفیان

 • زهره السادات نوربخش

 • زهرا یزدانی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد:

 • محمدجواد احمدی

 • منصوره امیان

 • حسن باسره

 • مجتبی خدادادی

 • زینب رشیدپور

 • سارا عاملی

 • مریم کریمیان

 • زینب مرادی

 • نرگس مرادی

 • وحید منفردی

 • حسنا ولیان

 • حسنی یوسفی

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut