اعضا

Faculty Members

فرهاد شهبازی

      

مرتبه علمی: دانشیار
 
زمینه پژوهشی: ماده چگال نظری و سیستم های پیچیده
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: shahbazi@cc.iut.ac.ir  | تلفن: 33913755-031

کیوان آقابابائی سامانی

      

مرتبه علمی: دانشیار
 
زمینه پژوهشی: ماده چگال و سیستم های پیچیده
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: samani@cc.iut.ac.ir  | تلفن: 33913763-031

PhD Students

ریحانه کوهی اصفهانی

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی
 
عنوان رساله دکترا: تحلیل داده های ترافیک
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: r.koohiesfahani@ph.iut.ac.ir

سارا ورادی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان رسالۀ دکترا: نامشخص
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: ss.veradi@ph.iut.ac.ir  |  تلفن: 33913769-031

 

M.Sc Students

فرشته عرب

      

اساتید راهنما: وحید سالاری، میر شهرام صفری
 
عنوان پایان نامه: بررسی دینامیک و رفتار مکانی-زمانی شبکه عصبی تحت القای اپتوژنتیکی نوسانات فضا-زمانی گاما و فعالیت شلیک های عصبی در کورتکس بینایی
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

اعضای هیئت علمی :

 

 دانشجویان دکترا:

 

دانشجویان کارشناسی ارشد:

 • مهری چنگانیان

 • سارا حاجی زاده

 • محمد دهقانی

 • الناز رحیمی

 • فرناز رفیعی

 • محمدرضا زاهدیان

 • فرهاد شادمند

 • ناهید صفری

 • فرشته عرب

 • احسان غلامی

 • حامد فراهانی

 • میلاد قدیمی

 • فرزانه کاظمی فر

 • علیرضا کاووسی

 • الهه کرمانی

 • مهدی ملکوتی خواه

 • نیلوفر نجفیان

 • زهره السادات نوربخش

 • زهرا یزدانی

 

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد:

 • محمدجواد احمدی

 • منصوره امیان

 • حسن باسره

 • مجتبی خدادادی

 • زینب رشیدپور

 • سارا عاملی

 • مریم کریمیان

 • زینب مرادی

 • نرگس مرادی

 • وحید منفردی

 • حسنا ولیان

 • حسنی یوسفی

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut